Vanaf februari 2011 zijn wij voor het data archief van 4TU.ResearchData begonnen met het bijhouden van de statistieken uit Google Analytics https://data.4tu.nl. Vandaag zijn er 7936 datasets te bekijken in ons archief. De heeft geleid tot de volgende resultaten.

As of February 2011, we started tracking the statistics from Google Analytics for the 4TU.ResearchData data archive. Today there are 7936 datasets to view in our archive. The result has resulted in the following results.

Onderstaande grafiek laat zien hoeveel gebruikers (gebruikers die in de periode ten minste één sessie hebben gestart) er per jaar ons archief hebben bezocht. Dit is gemeten t/m 19 oktober 2018, dus dit betekent dat de resultaten van 2018 nog niet volledig zijn.

The graph below shows how many users (users who started at least one session in the period) visited our archive each year. This has been measured until October 19, 2018, so this means that the results for 2018 are not yet complete.

De volgende grafiek laat zien hoeveel unieke paginaweergaves er per jaar hebben plaatsgevonden. Bij ‘Unieke paginaweergaven’ wordt het aantal sessies vermeld gedurende welke de opgegeven pagina ten minste één keer is weergegeven. Er wordt een unieke paginaweergave geteld voor elke combinatie pagina-URL + paginatitel. Ook hier moeten we erbij melden dat bij het maken van deze grafiek eind 2018 nog niet gehaald is.

The following graph shows how many unique page views have taken place per year. With ‘Unique page views’, the number of sessions during which the specified page is displayed is shown at least once. A unique page view is counted for each combination page URL + page title . As with above the 2018 stats are not complete yet.

Onze top 20 van best bekeken datasets ziet er als volgt uit / The 20 datasets looked at the most times:

 1. Real-life event logs – Hospital log – Eindhoven University of Technology
 2. BPI Challenge 2012 – Eindhoven University of Technology
 3. Receipt phase of an environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Eindhoven University of Technology
 4. BPI Challenge 2017 – Eindhoven University of Technology
 5. Road Traffic Fine Management Process – Eindhoven University of Technology
 6. BPI Challenge 2015 – Eindhoven University of Technology
 7. BPI Challenge 2014 – Rabobank Nederland
 8. Large Bank Transaction Process – Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelonatech)
 9. BPI Challenge 2016 – UWV
 10. BPI Challenge 2015 Municipality 1 – Eindhoven University of Technology
 11. IDRA weather radar measurements – all data – TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences
 12. Production Analysis with Process Mining Technology – NooL – Integrating People & Solutions
 13. BPI Challenge 2013 – Volvo IT
 14. Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project – Eindhoven University of Technology
 15. Activities of daily living of several individuals – Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
 16. Signatures of Majorana fermions in hybrid superconductor-semiconductor nanowire devices -TU Delft
 17. Sepsis Cases – Event Log – Eindhoven University of Technology, Department of Mathematics and Computer Science
 18. CFD in drinking water treatment – TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Department of Water Management
 19. BPI Challenge 2017 – Offer log – Eindhoven University of Technology
 20. Loan application example – Eindhoven University of Technology

Hieronder is de wereldkaart te zien, waarin zichtbaar is hoeveel sessies er zijn geweest per land. Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website. The world map below shows how many sessions there have been per country. A session is the period in which a user is active on the website.

De top 20 van de landen die ons het meest hebben bezocht / Visitors come from the following 20 countries, in order of number of users

 1. Netherlands
 2. United States
 3. Germany
 4. China
 5. India
 6. Italy
 7. United Kingdom
 8. France
 9. Brazil
 10. Spain
 11. South Korea
 12. Australia
 13. Belgium
 14. Austria
 15. Poland
 16. Iran
 17. Russia
 18. Japan
 19. Canada
 20. Indonesia
Aan al onze grafieken is goed zichtbaar dat we elk jaar blijven groeien. Een resultaat waar we trots op zijn.
109/5000
All our graphs clearly indicate that we continue to grow every year. A result that we are proud of. Full data will be published at the start of 2019